Krisplan om olycka inträffar

Arbetsgivare: Orrefors Entreprenad AB

Mörtvägen 8, 382 38 Nybro
0481-123 53

1. Ring 112 vid akut med personskada! 
Uppge:

  1. Ditt namn
  2. Ditt telefonnummer
  3. Vad som hänt
  4. Var någonstans ni befinner er

2. Kontakta första namnet på telefonlistan
Det är viktigt att få kontakt och inte bara lämna meddelanden

3. Enas om vad som kan och får sägas och instruera den som tar hand om inkommande samtal. Spekulera inte och håll personen uppdaterad. 

4. Beroende på vad som hänt: Kontakta polis där olyckan skett och polis på hemorten. Kontakta sjukhus, präst och på lämpligt sätt anhöriga. Polisen brukar normalt dödsbud till de anhöriga muntligen. Kan företaget stötta de anhöriga? 

Erbjud anhöriga hjälp med praktiska göromål. 

5. Samla arbetskamraterna vid dödsfall och informera. De har ofta behov av att ställa frågor. 

 

 

 

6. Var beredd på att media hör av sig. Tänk igenom vad som ska sägas. 

7. Ordna praktiska angelägenheter. Finns försäkringar som täker skadorna? 

8. Informera ”utomstående”. Den anställde kan ha haft många kundkontakter som behöver ges kortfattad information. Ta ev. kontakt med fack-eller arbetsgivareförbund. 

9. Dödsoyckor och allvarliga incidenter ska utan dröjsmål anmälas till arbetsmiljöverkssamhet. Arbetsskador ska anälas till försakringskassan. 

10. Fortsätt informera, stödja och hjälpa anställda och anhöriga. Efter de akuta insatserna vidtar ett långsiktigt arbete. Enskilda anställda kan må dåligt efteråt och ha svårt att arbeta. I riktigt svåra fall kan psykolog eller annat stöd behövas. Finns det någon i personalen som har varit med om kriser tidigare kan denne utgöra en resurs. Att få prata med någon som är på samma nivå är ofta mer värdeful än psykologhjälp. Insatserna bör sättas in så fort som möjligt för att företaget i slutänden inte ska drabbas av stora sjukskrivningskostnader. 

Dokument att skriva ut

Krisplan om olycka inträffar

Ladda hem dokumentet för att skriva ut

Kontakta oss

Orrefors Entreprenad AB Mörtvägen 8 382 38 Nybro

070-03 123 53