GDPR

Vi har uppdaterat vår personuppgiftspolicy

Från och med den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddslag att gälla i Sverige. Den nya lagstiftningen, som tagits fram för hela EU, kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och ger dig större kontroll över dina personuppgifter på internet. Lagringen av dina personuppgifter blir både säkrare och mer transparent för dig som kund. I och med att GDRP träder i kraft den 25 maj 2018, har vi uppdaterat vår personuppgiftspolicy och användarvillkor. Detta för att göra dem tydligare för dig som kund.