Våra tjänster

1:a gallring

Det är den viktigaste gallringen för att skapa ett bra bestånd med hög kvalité på kvarvarande stammar. Det ska göras när skogen är runt 30 år. Då hugger man upp stickvägar som ska vara fyra meter breda och då behöver man inte hugga bredare vägar när skogen blivit längre och mer stormkänslig.

2:a gallring

Utförs oftast när skogen är 40-45 år. I denna skog finns det redan gamla stickvägar. Här ställer man ut träden så att trädens kronor får mer utrymme och kvarvarande träd får bättre tillväxt. Denna gallring ger ofta ett bra nettointäkt till markägaren.

 

Sista gallring

Nu ska skogen förberedas till slutavverkning. Träd med eventuella fel som kan korta nerträdens totala livsålder gallras bort. Beståndet bör nu bara bestå av timmerkvalitétsträd för att ge maximalt med avkastning i slutavverkningen.

Vad vi gör

Orrefors Entreprenad AB är ett skogsavverkningsföretag i södra Kalmar län. Vi är specialiserade på gallring, men utför även all sorts avverkning. Vår sammarbetspartner är Södra Skogsägarna.

 

Till gallringsgruppen har vi kontrakt med Södra på 35.000 m3fub/år. Vi gallrar ca. 700 ha årligen med gallrings-gruppen. Orrefors Entreprenad är ett företag med lång erfarenhet inom skogsskötsel samt hög kompetens och välutbildad personal.

Kontakta oss

Orrefors Entreprenad AB Mörtvägen 8 382 38 Nybro

070-03 123 53