Farligt gods och farligt avfall

Arbetsgivare: Orrefors Entreprenad AB

Mörtvägen 8, 382 38 Nybro
0481-123 53

Farligt gods och farligt avfall

Farligt gods får endast transporteras i typgodkända och besiktade förpackningar.

Mer info

Skriftliga instruktioner ADR ska finnas vid transport av farligt gods.

Mer info

När farligt gods transporteras ska det åtföljas av en godsdeklaration.

Mer info

 

När farligt avfall transporteras för att överlämnas för destruktion ska det åtföljas av en undertecknad transportdeklaration.

Mer info

Farligt avfall ska antingen återlämnas till servicelämnare, företagets miljöstation för destruktion.

Mer info

Den skogsentreprenör, som årligen transporterar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall, ska ha tillstånd för detta av Länsstyrelsen.

 

Företagets bevis på att vi får transportera farligt avfall finns HÄR.

För att kunna övervaka mängden ska, för varje slag av farligt avfall, anteckningar föras i en loggbok om den mängd som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras.

Mer info

Dokument att skriva ut

Handbok om regler av farligt gods

TSG

Kontakta oss

Orrefors Entreprenad AB Mörtvägen 8 382 38 Nybro

070-03 123 53