Befattningsbeskrivning skördarförare

Arbetsgivare: Orrefors Entreprenad AB

Mörtvägen 8, 382 38 Nybro
0481-123 53

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är fällning och upparbetning av skog.

I arbetsuppgifterna ingår även daglig skötsel och underhåll av maskiner samt servicevagn.
Arbetstiderna är vid skiftarbete Måndag-torsdag: 06.00-14.15 fredag 06.00-12.15
              14.00-22.30 fredag 12.00-18.00

Övriga arbetstider sker enligt överrenskommelse med arbetsledaren.
Två pauser à 15min ingår i lönen. Övrig ej debiteringsbar tid redovisas på lönelappen som rast vilket inte är lönegrundande.

 

Bland övriga arbetsuppgifter är:

 • Du ska ha god kännedom om det aktuella området samt kommande områden
 • Markägarkontakter och kundkontakter i anvisad aktuell tid
 • Kontroll av vägstandard
 • Kontroll av position och lämplighet på planerade avlägg
 • Ta ut basväg till beståndet
 • Kalibrering av längd- och diametermätning samt se till att maskindatorn har rätt apteringsfil inlagd
 • Rapportering av produktionen till SDC
 • Rapportera drift- och produktionen för avslutad trakt till arbetsgivaren vid objektsslut eller senast fredag samma vecka
 • Arbetsrapport ska lämnas till arbetsgivaren vid objektsslut eller senast fredag samma vecka
 • Planering/beställning av maskintrailer i god tid före objektsavslut
 • Lämna naturvårdshänsyn och högstubbar enligt certifieringsstandard
 • Lämna kedjor och svärd för slipning och renovering
 • Beställning av diesel, beställning av erforderliga reservdelar
 • Säkerställa tillgång till motorsågsbränsle, kedjeolja samt all övrig förbrukningsmateriel enligt överenskommelse med arbetsgivaren
 • Kunna fälla mittzon eller svåråtkomliga träd med motorsåg
 • Vid allt motorsågsarbete ska man alltid bära erforderlig skyddsutrustning

Alternativa arbetsuppgifter är körning av skotare, motormanuellt arbete, drivningsplanering m.m. I arbetet ingår att delta i av företaget anordnade utbildningar och andra liknande aktiviteter.

I arbetsuppgifterna ingår även skötsel och underhåll av personlig utrustning samt, skötsel och städning av firmabil och ifyllande av körjournal.

Det ingår vidare att efter bästa förmåga rationalisera och utveckla företagets tjänster.

Önskvärda kompetenser/egenskaper:

ADR-kort, Grönt kort, Heta Arbeten, Körkort B, Motorsågskort A+B och första hjälpen utb.

För tjänsten krävs att den anställde har telefon samt e-mail, vilket tillhandahålls av företaget.

För tjänsten ingår att följa företagets regler och policys samt uppträda på ett sådant sätt att företaget har ett fortsatt gott renommé.

 

Dokument att skriva ut

Befattningsbeskrivning skördarförare

Ladda hem dokumentet för att skriva ut

Kontakta oss

Orrefors Entreprenad AB Mörtvägen 8 382 38 Nybro

070-03 123 53