Olycksfallsberedskap

Arbetsgivare: Orrefors Entreprenad AB

Mörtvägen 8, 382 38 Nybro
0481-123 53

Arbetsplats: Mönsterås VO
Arbetsledare: Henrik Nilsson Telefon 073-03 123 53
Regionalt skyddsombud: Telefon 070-750 67 71

Övriga viktiga telefonnummer finns HÄR
Anhöriglista hittar du HÄR

Kontinuerlig uppdatering av HLR görs regelbundet av samtliga anställda.

Fordon för transport av skadad: Företagets bil eller tillkalla ambulans.

Enklare sjukvårdsutrustning finns i alla maskiner samt i alla företagets bilar.

Koordinater = Se Koordinater på Traktdirektivet, alternativt koordinater i maskinernas GPS- program

Lämplig mötesplats för räddningstjänst: Nödkoordinater på Traktdirektivet!   

 

Arbetsmiljöinspektion (meddelas vid svåra olycksfall och tillbud):
Telefon -0470-74 80 00

Vid svårare olycksfall – ring 112

Var beredd på att kunna uppge:

  • Arbetsplatsens belägenhet; kommun, ort vägangivelse till olycksplatsen och mötesplats.

  • Beskrivning av skadan; vad som hänt, hur många som är skadade och typ av skada/skador.

  • Vilka åtgärder som vidtagits i väntan på hjälp; första hjälpen, stoppa bödningar, konstgjord andning, förebyggande av chock.

Telefonnummer till arbetsplatsen om t.ex. räddningstjänsten vill ha möjlighet att vid behov ta kontakt.

Dokument att skriva ut

Olycksfallsberedskap

Ladda hem dokumentet för att skriva ut

Tillbud/olycksfallsrapportering

Ladda hem dokumentet för att skriva ut

Kontakta oss

Orrefors Entreprenad AB Mörtvägen 8 382 38 Nybro

070-03 123 53