Bärgning

Arbetsgivare: Orrefors Entreprenad AB

Mörtvägen 8, 382 38 Nybro
0481-123 53

Checklista vid bärgning

Innan det händer:

 

 • ​Identifiera säkra bärgningspunkter på din maskin. Se maskinmanualen.
 • Se till att du har tillgång till ändamålsenlig bärgningsutrustning.

När det har hänt:

 

 •  Behåll lugnet. Tänk efter hur du gjort vid tidigare bärgningar. Vad gick rätt/fel?
 • Gör en riskanalys innan bärgningsarbetet påbörjas. Vilka risker kan uppstå vid bärgningen?
 • Ta kontakt med en kollega så att någon annan vet vad som sker (riskfyllt arbete).
 • Vilka resurser finns att tillgå (egna maskiner, externa maskiner eller bärgare, hjälpmedel, stroppar, spade, kätting etc.)?  Gör en noggrann analys av läget (markbeskaffenhet, ska du bakåt eller framåt, behövs hjälp etc).
 • Förvärra inte läget; ta tidigt hjälp av andra maskiner om det behövs. 
 • Använd säkra bärgningspunkter.
 • Använd helst syntetiska bärgningsstroppar vid bärgningen om det går.
 • Kontrollera att bärgningsutrustningen är felfri innan bärgningen påbörjas.
 • Vid användning av wire och block eller stropp, tänk på vilken riktning de kan få vid ev. brott. Personer på marken ska hålla tillräckligt säkerhetsavstånd om något går sönder.
 •  Se till att ingen obehörig befinner sig inom riskområdet. 
 • Säkerställ kommunikation mellan maskinförarna och även ev. personal på marken innan drag påbörjas. Det är viktigt med god kommunikation mellan alla inblandade i bärgningen.
 • Chansa inte, ta bort hinder t.ex. stubbar och stenar. Gräv runt maskinen, t.ex. med gripen eller spade. Palla under med virke om det behövs. 

 

Extra säkerhetsåtgärd:

  

 • För att minska risken vid ett eventuellt brott i fästpunkten, säkra krok/ögla med fångstlina som fästs på annan plats i det fastkörda fordonet.

Dokument att skriva ut

Checklistan

Ladda hem dokumentet för att skriva ut

Kontakta oss

Orrefors Entreprenad AB Mörtvägen 8 382 38 Nybro

070-03 123 53