Miljöpolicy

 
 • Vi använder oss av MK 1 diesel i våra maskiner. 
   
 • Vi använder oss av vegetabilisk/miljögodkänd sågkedjeolja samt hydraulolja som uppfyller kraven i SS 15 54 34. 
   
 • I våra maskiner finns miljömotorer enligt lägst klassificering steg 3
   
 • Förvaring av diesel i godkända tankar eller kärl. 
   
 • Vi använder oss av propylenglykol i maskinens kylsystem. 
   
 • Vår personal har hög kompetens inom natur- och kulturmiljövård.
   
 • För att förebygga körskador använder vi oss av stockmattor/grävmaskinsmattor då kunden tillhandahållit sådana.
   
 • Vi försöker förebygga oljeutsläpp genom att byta slangar i förtid. När vi gör det använder vi oss av vakuumpump samt
  har med oss absorberings- utrustning. 
   
 • Vi återlämnar all spillolja, slang samt filter för destruktion. Avtal finns med Stena Recycling
   
 • Våra motorsågar körs på miljöbensin samt vegetabilisk sågkedjeolja.
   
 • Vi använder oss av egen maskintrailer för att göra maskinflyttarna så rationella och bränslebesparande som möjligt.
   
 • Vi använder oss av miljögodkänd märkfärg. 
 • För att minimera markskador använder vi oss av miljöband på maskinerna 
   
 • Vid inköp av nya produkter/maskiner ställer vi höga krav att det är ett miljövänligt val.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Orrefors Entreprenad AB
Mörtvägen 8
382 38 Nybro
 

Henrik Nilsson

Tel. 073-03 123 53

henrik@orreforsent.se