1:a Gallring 

 
 

Det är den viktigaste gallringen för att skapa ett bra bestånd med hög kvalité på kvarvarande stammar. Det ska göras när skogen är runt 30 år. Då hugger man upp stickvägar som ska vara fyra meter breda och då behöver man inte hugga bredare vägar när skogen blivit längre och mer stormkänslig. Man undviker också rotskador som är en vanlig syn i bestånd med smala vägar. Avstånden mellan vägarnas mitt bör vara 25 meter. I 1:a gallringen ska man hugga bort alla stora förväxande träd som bara blir massaved i framtiden. Ett bestånd bör gallras så alla stammar blir lika stora och då klarar beståndet snö och stormar bäst.

 

Ogallrat Tallbestånd ca:30 år gammalt.   

Nygallrat. Samma tallbestånd.

En fyra meters bred stickväg.

Samma tallbestånd.

 
  
 
 
 

 

Kontakt

Orrefors Entreprenad AB
Mörtvägen 8
382 38 Nybro
 

Henrik Nilsson

Tel. 073-03 123 53

henrik@orreforsent.se